Aktualne projekty

 

PROJEKT JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE - EAT RESPONSIBLY 

realizowany przy współpracy z organizacjami z 9 krajów; liderem projekty jest Glopolis

realizowany finansowany ze środków Unii Europejskiej

 

„Jedzmy odpowiedzialnie - Eat Responsibly” to projektbmający na celu promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Projekt jest realizowany w placówkach edukacyjnych na różnych poziomach edukacji - przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, z zaangażowaniem całej społeczności szkolnej oraz lokalnej. 
Rok szkolny 2015/16 to rok pilotażowy projektu, podczas którego pietnaście, wybranych placówek realizowac będzie zalożenia projektu.

 

Więcej infomacji TUTAJ.

 

PROJEKT  WIELKIE TROPIENIE ROŚLIN

projekt dotyczący bioróżnorodności

realizowany przy współpracy z The Foundation for Enviromental Education (FEE), Toyota Fund for Europe (TFE) oraz Kew - the Royal Botanic Gardens

 

Projekt dotyczy bioróżnorodności ze szczególnym naciskiem na rośliny i gatunki zwierząt związane z tymi roślinami znajdujących się w najbliższym otoczeniu szkół (np. pobliski las).

CELE PROJEKTU:

- poszerzenie wiedzy wśród społeczności szkolnej na temat bioróżnorodność szczególnie regionu, w którymżyją, uwrażliwienie ich na konieczność ochrony dzikiej przyrody i zmotywowanie do inicjowania własnych działań w tym kierunku;

- wdrożenie wytycznych zawartych w „Konwencji o różnorodności biologicznej” (Convention on Biodiversity (CBD), które pomogą nauczycielom w promowaniu edukacji i działań na rzecz bioróżnorodności;

- rozwijanie w młodych ludziach myślenia krytycznego poprzez „uczenie przez doświadczenie”.

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

KAMPANIA LITTER LESS - ŚMIECI MNIEJ 

realizowana przy wpółpracy z The Foundation for Enviromental Education oraz Wrigley Company Foundation


Kampania Litter Less - Śmieci mniej to projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu. W różny sposób możemy definiować „śmieci” (ang. „litter”), w tej kampanii słowo to oznacza odpady, które znajdują się na niewłaściwym miejscu, czyli w lesie, na ulicy… poza koszem na śmieci...

 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa