KAMPANIA LITTER LESS - ŚMIECI MNIEJ! edycja 2016/2017

 

Kampania Litter Less - Śmieci mniej to projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu. W różny sposób możemy definiować „śmieci” (ang. „litter”), w tej kampanii słowo to oznacza odpady, które znajdują się na niewłaściwym miejscu.

Czyli co właściwie? Zaśmiecanie może przyjąć różne formy. Może to być celowe (choć mało świadome) wyrzucenie niedopałków czy puszek przez okno rozpędzonego samochodu lub opakowania po batoniku czy gumy do żucia na chodnik w drodze do szkoły. Inną formą może być wywożenie śmieci do lasu czy zostawienie śmieci po pikniku rodzinnym w parku. Mogą to być niebezpieczne dla ekosystemów oceanu miliony zaśmiecających go foliówek, które przywiał doń wiatr. To tylko niektóre przykłady.

Jeżeli uważacie, że ten problem dotyczy również Was, a co więcej macie pomysł na jego rozwiązanie, zapraszamy do włączenia się do naszej Kampanii.Dla kogo:

W projekcie mogą uczestniczyć placówki, które są zarejestrowane w tegorocznej edycji Programu Szkół dla Ekorozwoju oraz placówki, które posiadają certyfikat Zielonej Flagi na trzy lata.

 

Cele projektu:

  • zredukowanie ilości powstających odpadów poprzez przyjęcie perspektywy 4R (refuse -> reduce -> reuse -> recycle)

  • zredukowanie ilości odpadów i zmiana nawyków związanych ze śmieceniem;

  • zdobycie przez młodych ludzi umiejętności wypracowania rozwiązań na problemy związane z ochroną środowiska i umiejętności wcielenia w życie zmian, w tym również tych dotyczących zachowań i postaw;

  • wzrost świadomości dotyczącej wpływu śmiecenia na środowisko i społeczność;

  • zmianę sposobu gospodarowania odpadami przez placówki;

  • wypracowanie dobrych praktyk w kwestii śmiecenia.

 

Etapy realizacji projektu:

I. Rejestracja placówki do projektu poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do dnia 31.12.2016 r.

 

II. Wsparcie dla placówek w ramach umowy o dotację

Zapraszamy do projektu 20 placówek. Na podstawie umowy o dotację otrzymają one od nas wsparcie w wysokości 1500 zł na realizację zaplanowanych działań. Dodatkowo 4 placówki otrzyma wsparcie na realizację Lokalnego Dnia Akcji w wysokości 1000 zł.

Placówki nie są zobowiązane do wydatkowania całej kwoty, mogą wnioskować o kwotę mniejszą zależną od indywidualnych potrzeb placówki.

Podpisanie umów musi nastąpić do dnia 31.01.2017 r.

 

III. Szkolenie on-line dla nauczycieli do dnia 28.02.2017 r.


IV. Realizacja projektu w placówkach za pomocą metodologii Siedmiu Kroków Eco-Schools:

 1. Powołanie EkoKomitetu do dnia 6.01.2017 r.

 2. Przeprowadzenie audytu (początkowego i końcowego)

  zmierzenie ilości wytwarzanych śmieci, wg wybranego kryterium (patrz: POMIAR ILOŚCI ŚMIECI)

  wyniki pomiaru początkowego proszę przesłać do dnia 10.01.2017 r.

  wyniki pomiaru końcowego proszę przesłac do dnia 31.05.2017 r.

  na adres email: agata.tkaczyk@fpds.pl

3. Stworzenie planu działania i jego realizacja

  plan działań i plan wydatków musi być zatwierdzony przez Organizatora, wypełnione przeslij do: agata.tkaczyk@fpds.pl do dnia 15.01.2017 r.

  patrz: FORMULARZ PLANU DZIAŁAŃ i FORMULARZ PLANU WYDATKÓW

w trakcie realizacji działań placówki są zobowiązane do sporządzenia notatki prasowej w języku polskim i angielskim wg FORMULARZA NOTATKI PRASOWEJ do dnia 30.04.2017 r.

4. Kontrola i ocena działań (na bieżąco)

5. Integracja działań z programem nauczania (na bieżąco)

6. Promocja i współpraca z partnerami zewnętrznymi (na bieżąco)

  jako realizację tego kroku placówki zobowiązane są do przeprowadzenia Lokalnego Dnia Akcji (LDA) dla społeczności lokalnej przeprowadzonego do dnia 31.05.2017 r.

  LDA może przyjąć formę dowolnego wydarzenia zorganizowanego dla szerszej niż (przed)szkolna społeczności lokalnej;

szczególny nacisk w tej edycji będzie kładziony na współpracę ze sponsorem - firmą Wrigley;

 7. Stworzenie EkoKodeksu dotyczącego odpadów do dnia 31.05.2017 r.

 

V. Raportowanie działań

1. placówki zostana poproszone o wypełnienie do dnia 31.05.2017 r. ankiety ewaluacyjnej dostarczonej w trakcie trwania projektu

2. wypełnienie RAPORTU KOŃCOWEGO W FORMIE ANKIETY do dnia 31.05.2017 r.

3. wypłenienie RAPORTU KOŃCOWEGO w formie ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO i ROZLICZENIA FINANSOWEGO do dnia 15.06.2017 r. 

Kampania Litter Less – Śmieci mniej! realizowana jest przy wsparciu Foundation for Enviromental Education oraz Wrigley Company Foundation. W edycji 2016/2017 projekt będzie realizowany w 22 krajach na całym świecie.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: http://www.ecoschools.global/

    

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa