Cel

Głównym celem Programu Szkoły dla Ekorozwoju jest promowanie praktycznych działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju wśród szkół i społeczności lokalnych. Dzięki realizacji Programu powstały liczne szkolne i lokalne inicjatywy, które przyczyniają się do wzrostu znaczenia wartości przyrodniczych oraz społecznych i promowania zrównoważonego rozwoju w całej społeczności.

Cele społeczno-edukacyjne Szkół dla Ekorozwoju

  1. Promocja i angażowanie w działania na rzecz regeneracji wartości– włączanie uczestników w identyfikację, projektowanie i podejmowanie lokalnych projektów na rzecz regeneracji degradowanych wartości przyrodniczych i społecznych oraz degradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich.
  2. Realizacja lokalnych projektów przyczyniających się do regeneracji wartości przyrodniczych– realizacja projektów organizowanych w bliskim sąsiedztwie, w małej skali, na rzecz poprawy środowiska.
  3. Edukacja środowiskowa – dostarczanie narzędzi, mających na celu rozwój potencjału i promocji projektów jak i realizację, późniejszą opiekę i łączenie tych działań z poszczególnymi narodowymi programami, jako bazy w generowaniu projektów na rzecz środowiska w małej skali i jako nowych możliwości nauczania.
  4. Uczestnictwo ekspertów – angażowanie lokalnych firm np. dealerów firmy Toyota i pracowników fabryk Cadbury we wszystkich trzech krajach w proces kreowania celów i mechanizmów, umożliwiających danym firmom uczestnictwo, jako ekspertów w praktycznych działaniach z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnych. Podejmowanie podobnych inicjatyw z innymi partnerami w innych regionach Polski.
  5. Sieć międzynarodowa – dla partnerstw szkolno-społecznych skupionych na praktycznych działaniach w zgodzie z pojęciem "wiedzieć jakie narzędzia”, będą one serwowane, jako platforma wymiany opinii i generowania nowych możliwości nauki z doświadczeń innych poprzez międzynarodową sieć Eco – Schools.
  6. Zrównoważony rozwój UE – wykorzystanie europejskiej sieci, jako mechanizmu dla propagowania w skali lokalnej, narodowej oraz szeroko pojętej – europejskiej – osiągnięć programu do demonstrowania zbiorowego partnerstwa organizacji, które potrafią wspomóc podejmowanie oddolnych działań, jak i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej.
  7. Uznawanie osiągnięć – szkoła rozwijająca swoje działania poprzez wdrażanie modelowych rozwiązań i edukację we współpracy ze społecznościami rozwija się jako modelowy przykład Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Wspieramy działania takich szkół poprzez uhonorowanie ich zaangażowania tytułem Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. A najlepsze przykłady w Polsce rekomendujemy i nagradzamy międzynarodowym certyfikatem „Zielonej Flagi" w ramach Programu Eco - Schools.

 

 

 

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa