Program Szkoły dla Ekorozwoju

Program realizowany jest od 2001 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska 

Od 2007 roku należy do międzynarodowego Programu Eco-Schools prowadzonego przez Fundację Edukacji Ekologicznej - www.fee-international.org.

Program skierowany jest do szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych oraz społeczności lokalnych w całej Polsce.

Celem  jest angażowanie uczestników i partnerów Programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i organizacjami wszystkich 3 sektorów. Wspierająjąc partnerskie inicjatywy społeczne Program generuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez co wpływa również na poprawę jakości życia w danym środowsku loklanym.

Działaniom społeczności lokalnej Program udziela zarówno wsparcia merytorycznego (warsztaty, konsultacje u lokalnych koordynatorów, publikacje, metodologia działań), jak i finansowego (konkursy, dotacje). Dajemy szansę na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności. Umożliwiamy promowanie doświadczeń i wymianę dobrych praktyk z zakresu działań na rzecz środowiska podejmowanych przez lokalne społeczności.

Nad jakością realizacji Programu w Polsce, oraz oceną szkolnych aplikacji o certyfikat Zielonej Flagi, czuwa Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska, firm i NGO zaangażowanych
w promowanie zrównoważonego rozwoju.

 

   

   

   

      

 


Kalendarz


 

 

 

 

 

 

 

 

Darczyńcy

                                                       
 
 
 

Partnerzy

logo fee--

 logo gap
 -

Partnerzy 

logo toyota

 

 

Media

EkoNews.com.pl

zilona lekcja

http://blizejprzedszkola.pl/  

Portal Samorządowy

interklasa